ඉතිහාසයේ සිදුවූ භයානකම අභ්‍යවකාශ අනතුරු Most Saddest Space Shuttle Crashes in the world

Share this & earn $10
Api Lokayo අපි ලෝකයෝ
Published at : 02 Jan 2021
27 views
2
0

අභ්‍යවකාශය කියලා කියන්නෙ අති බහුතරයක් දෙනා ගවේෂණය කරන්න හීන දකින, නමුත් හැමෝටම කරන්න බැරි විශ්වයේ රහස් හංඟගෙන ඉන්න තැනක්. විද්‍යාවෙන් ගොඩක් දේවල් නිර්මාණය කරන්න, හැබැහින් දකින්න දක්ෂ මිනිස්සුන්ට තවමත් මේ අභ්‍යවකාශයේ තියෙන රහස් වලින් සියයට දශමයක ප්‍රමාණයක්වත් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. කොහොම උනත් ශබ්දයේ වේගයට වඩා වේගවත් යානා නිපදවන නූතන ලෝකයේ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය වෙනුවෙන්ම ලෝක බලවතුන් බොහොමයක් දෙනා තමන්ගේ දැනුම සහ කාලය මිඩංගු කරමින් ඉන්නවා කියන එක රහසක් නෙමෙයි. ලෝක ඉතිහාසයේ අතිශය අවදානම්ම සහ අතිශය භයානක ගවේෂණයන් අතර අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය මුල් තැනට පත්ව තියෙන පසුබිමක ලෝකයම හඬවමින් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ අභ්‍යවකාශයේ සිදු වූ භයානකම අනතුරු පිලිබඳවයි අද අපි ලෝකයෝ තුළින් ඔබට කියන්නට යන්නෙ

#SpaceShuttle #SpaceCrashes #ApiLokayo
දැනුමවිශ්ව ගවේශකdenuma

Freestyle Footballing in London with Aguska Mnich | People Are Awesome | Atlas

Freestyle Footballing in London with Aguska Mnich | People Are Awesome | Atlas

THIS GAME IS FREAKY!! Sonic Play's Sonic Suggests

THIS GAME IS FREAKY!! Sonic Play's Sonic Suggests

199 [200x Zoom] What is attached to the hair Dr. tweezers 毛抜き先生の角栓や毛根

199 [200x Zoom] What is attached to the hair Dr. tweezers 毛抜き先生の角栓や毛根

Stuck On You Slot Machine Bonus Win 3 (queenslots)

Stuck On You Slot Machine Bonus Win 3 (queenslots)

What Chronic Illness Taught Me About Life

What Chronic Illness Taught Me About Life

Various and Sundry Cutting...

Various and Sundry Cutting...

For third straight day, Florida reports startling amount of new COVID-19 cases

For third straight day, Florida reports startling amount of new COVID-19 cases

VENDOR YANG TELAT BAYAR #AKATALK

VENDOR YANG TELAT BAYAR #AKATALK

The assassination of Gianni Versace soundtrack 2x05  (Fascinated - Company B)

The assassination of Gianni Versace soundtrack 2x05 (Fascinated - Company B)

Learn English Grammar: How to use the auxiliary verb 'COULD'

Learn English Grammar: How to use the auxiliary verb 'COULD'

Basic electronics Guide to components in Hindi

Basic electronics Guide to components in Hindi

The DecaGear VR Headset... NOT a Scam!?

The DecaGear VR Headset... NOT a Scam!?

Bssc Mains Exam All Fact Live Discussion

Bssc Mains Exam All Fact Live Discussion

Is Secular Education Superior to Religious | Josh - MO | Atheist Experience 23.23

Is Secular Education Superior to Religious | Josh - MO | Atheist Experience 23.23

Rat Poison Execution! Hitman 2016 ''Not Fit For Human Consumption'' Challenge Mission Guide!

Rat Poison Execution! Hitman 2016 ''Not Fit For Human Consumption'' Challenge Mission Guide!

Insanely Expensive Things That Are Actually Worth Every Penny

Insanely Expensive Things That Are Actually Worth Every Penny

In Performance at The White House Bob Dylan

In Performance at The White House Bob Dylan

EXPLODE RBD OBJECTS - A SIMPLE WAY - HOUDINI TUTORIAL

EXPLODE RBD OBJECTS - A SIMPLE WAY - HOUDINI TUTORIAL

Doomed are the dinosaurs! Dealing with diversity by utilizing the versatility of Ansible and open s…

Doomed are the dinosaurs! Dealing with diversity by utilizing the versatility of Ansible and open s…

What You DON'T Know About The Giannis & Harden Rivalry In The NBA (Ft. No Skill, Dribbling, MVPs)

What You DON'T Know About The Giannis & Harden Rivalry In The NBA (Ft. No Skill, Dribbling, MVPs)

Potential Life on other Planetary Documentary - Searching for the Origin of Life across the Universe

Potential Life on other Planetary Documentary - Searching for the Origin of Life across the Universe

The Rural Alberta Advantage - Tornado '87 (Departing)

The Rural Alberta Advantage - Tornado '87 (Departing)

Election Lawsuits Meltdown… With Prejudice!

Election Lawsuits Meltdown… With Prejudice!

YOU WILL DISCOVER YOURSELF HERE - Isha Yoga Centre, Coimbatore | SADHGURU'S ASHRAM | MOI 2019

YOU WILL DISCOVER YOURSELF HERE - Isha Yoga Centre, Coimbatore | SADHGURU'S ASHRAM | MOI 2019

Built-in Wardrobes and Shelving Installation [video #344]

Built-in Wardrobes and Shelving Installation [video #344]

DETERMINATION AND FOCUS WITH A LITTLE MILITANT ENCOURAGEMENT FROM DADDY #Short

DETERMINATION AND FOCUS WITH A LITTLE MILITANT ENCOURAGEMENT FROM DADDY #Short

Дмитрий Петровский в гостях у Убермаргинала. Правые в  мировой политике

Дмитрий Петровский в гостях у Убермаргинала. Правые в мировой политике

she will be loved // maroon 5 (slowed)

she will be loved // maroon 5 (slowed)

Get Your Shit Together (Rick and Morty remix song )

Get Your Shit Together (Rick and Morty remix song )

SMALL CITIES ARE MORE SUITABLE FOR NEWCOMERS

SMALL CITIES ARE MORE SUITABLE FOR NEWCOMERS

Dwelling - Part 1

Dwelling - Part 1

Camila Cabello - Consequences (orchestra)

Camila Cabello - Consequences (orchestra)

Elton John and Damon Albarn talk Song Machine - Rocket Hour on Apple Music

Elton John and Damon Albarn talk Song Machine - Rocket Hour on Apple Music

🌟 Just Dance 2018: Instruction - Jax Jones ft  Demi Lovato and Stefflon Don | Tony vs Marina 🌟

🌟 Just Dance 2018: Instruction - Jax Jones ft Demi Lovato and Stefflon Don | Tony vs Marina 🌟

ПОЧЕМУ IPHONE 12 и IPHONE 12 PRO ТАКИЕ ДОРОГИЕ? ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ APPLE

ПОЧЕМУ IPHONE 12 и IPHONE 12 PRO ТАКИЕ ДОРОГИЕ? ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ APPLE

Ed Sheeran and surprise guest Taylor Swift "Everything Has Changed" at MSG 11/1- HQ

Ed Sheeran and surprise guest Taylor Swift "Everything Has Changed" at MSG 11/1- HQ

Dance Party! 🕺 Dance Songs for Kids - Actions Song - Bounce Patrol

Dance Party! 🕺 Dance Songs for Kids - Actions Song - Bounce Patrol

Give Up Speedrun in 4:03

Give Up Speedrun in 4:03

Drawn to Death - Inside Look with David Jaffe

Drawn to Death - Inside Look with David Jaffe

Good Kids Learn About Safety Lessons - Fire Rescue | Safety Knowledge for kids

Good Kids Learn About Safety Lessons - Fire Rescue | Safety Knowledge for kids

Adorable Moments of The Child in The Mandalorian | Disney+

Adorable Moments of The Child in The Mandalorian | Disney+

Fatigue and Durability Analysis with nCode GlyphWorks

Fatigue and Durability Analysis with nCode GlyphWorks

Working on New Samples + Beats :)

Working on New Samples + Beats :)

Community Acquired Pneumonia (DETAILED) Overview

Community Acquired Pneumonia (DETAILED) Overview

You'll Never Find Another Love Like Mine

You'll Never Find Another Love Like Mine

To Behave Accordingly.

To Behave Accordingly.

The Smallest People In The World

The Smallest People In The World

Ich geh mit meiner Laterne - Laternenlieder | Kinderlieder deutsch -  Sankt Martin Lied

Ich geh mit meiner Laterne - Laternenlieder | Kinderlieder deutsch - Sankt Martin Lied

YBN Cordae "Target" (WSHH Exclusive - Official Music Video)

YBN Cordae "Target" (WSHH Exclusive - Official Music Video)